top of page

Over A4S

Hoe het begon... 

Ik maakte voor het eerst kennis met Kameroen, via de groepsreizen van vzw Origo, in 2011 en 2013.

Nadien verkende ik Kameroen verder, via een lokale reispartner.

In februari 2014 verbleef ik in het afgelegen dorpje Mekom, diep in het zuidelijke regenwoud van Kameroen en maakte daar kennis met dokter Essola in het Centre de Santé van Soumou. De dokter beschikte niet over het basismateriaal dat hier als een ‘evidentie’ beschouwd wordt. Hij had niet eens een bloeddrukmeter of stethoscoop, geen materiaal voor gynaecologie of tandheelkunde. Medicatie was niet steeds beschikbaar en indien beschikbaar, niet altijd van goede kwaliteit. Regelmatig sterven er mensen ten gevolge van malaria. Er was geen stroom, hoewel de zon ginds ondergaat rond 18u30. Eénzelfde ruimte wordt gebruikt door de dokter als consultatieruimte en ziekenzaal. De dokter woont met zijn gezin in hetzelfde gebouw.

Terug thuis begon ik de nodige contacten te leggen en hiermee was het project “Aid For Soumou” (of A4S) gestart, begin 2014.

Sinds einde 2014 ben ik tevens reisbegeleidster voor Kameroen (vrijwilligster), een taak die ik met veel enthousiasme uitvoer.

In mei 2015 werden er zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het gebouw, zodat er permanente verlichting is. Einde 2016 werd er een solaire frigo gekoppeld aan de installatie.

De huidige situatie voor de ongeveer 3.500 inwoners uit de omgeving is op medisch vlak  verbeterd : er is permanente stroom in het Centre de Santé van Soumou, er is steeds kwalitatieve medicatie voorhanden, de dokter heeft het nodige basismateriaal en werkt aan vaccinatieprogramma's voor de omliggende dorpen (voornamelijk kinderen en zwangere vrouwen). Een deel van de vaccinaties wordt bewaard in de solaire frigo.

Het Centre de Santé beschikt over 2 rolstoelen en is toegankelijk voor rolstoelpatiënten.

Het Centre de Santé kent meer en meer bekendheid in de omgeving en de dokter heeft extra personeel bijgekregen : assistent, één persoon verantwoordelijk voor de apotheek en een laborant.

In 2019 werden er 1.500 patiënten behandeld door het medische team (verdubbeling tov 2015 !).

A4S is een éénmanszaak, opgericht begin 2014, nà een bezoek aan het Centre de Santé van Soumou en kennismaking met Docteur Simon Essola, in het zuidelijke regenwoud van Kameroen.

Alhoewel er geen oprichtingseisen zijn volgens de Belgische wetgeving, toch een beknopt Intern Reglement :

 • Alle noden (medicatie en medische materiaal ) wordt geleverd nà aanvraag / in overleg met het medische team van Soumou

 • Nadruk wordt gelegd op malaria detectie en behandeling en op ‘courante’ medicatie en medisch materiaal

 • Gezien alles in mijn bagage wordt meegenomen, dient het volume en het gewicht beperkt te zijn

 • Alle sponsoring wordt zoveel mogelijk gewettigd, rechtstreeks aan de sponsers met pro-forma, facturen, foto’s,…

 • Alle project-gerelateerde in- en uitgaven worden jaarlijks bijgehouden (balans kan op aanvraag bekomen worden) en zijn gelinkt aan een specifieke project rekening ‘Aid For Soumou’ (BNPPF)

 • De A4S website (www.aidforsoumou.com) werd eigenhandig aangemaakt en wordt regelmatig aangepast met nieuw activiteiten (in België) , de projecten in het Zuiden en de nodige foto’s. Tevens worden alle sponsers en samenwerkingsverbanden in België en in Kameroen aldaar vermeld

 • A4S is, uiteraard, niet winstgevend

 • Het project in Soumou wordt minimaal één x per jaar door mij bezocht (afhankelijk van de staat van de wegen in het regenwoud…).

 • Naast medicatie en medisch materiaal, worden er bij elk bezoek aan Kameroen kledij en ander nuttig materiaal meegenomen.

Visie en SDG's​

SDGs : Sustainable Development Goals.

“”On September 25th 2015, the United Nations and different countries adopted a set of 17 goals to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all as part of a new sustainable development agenda. Each goal has specific targets to be achieved over the next 15 years.””

A4S werkt vooral rond de verbetering van de gezondheidszorg, met name die van kinderen en zwangere vrouwen :

 • permanente stroomvoorziening

 • beschikbaarheid van kwalitatieve medicatie (en vaccinaties)

 • infrastructuur (materiaal, apparatuur en gebouwen)

Daarnaast ook :​

 • bijdrage tot bestrijding van de armoede

 • bijdrage tot een betere voeding

 • verzelfstandiging van de lokale bevolking in de viskweek en de landbouw

Sponsors, samenwerking en gulle gevers​

 

Sponsors :​​

 • Gemeenten : Sint-Katelijne-Waver (GROS)

 • Abdij der Trappisten van Westmalle, vzw

 • Fondsen : Fonds Ivens-Boons

 • M. Vlemincx, R. Begge

Samenwerking (in Kameroen) :

Samenwerking (in België) :

 • Cantaert Medical, Melle

Hulpmateriaal, goederen of steun ontving ik van :

 • Farla Medical, Antwerpen

 • GB Boucherie, Izegem

 • Optieker Rijmenam

 • Tandarts Rijmenam

 • Apotheek Cogghe OLVW

 • Dokters Rijmenam en Boechout

A. Raveel, M.& L. Van Riet - Cammaer, S. Volchiet, G. De Brock, J. Van Den Broeck, G. Claes, R.& R. Mets, M. Verheyden, K. Vermeulen en kinderen, M. Leunens, P. Buyck, H. Dierick, B. de Slagmeulder, N. Nijs, K. Schaltin, G. Schaltin,  R. Van Dessel, I. Deforche, G. Van Houtte, R. Le Begge, M. Geudens, G. Vanderwaeren, J. Massant & J.Alaert, A. Stroobandt, M. Verheyden, P. Raman, Van Desel, F. Ledure, G. Vanbutsele, Van der Straeten, Westra, ...

Via Noord activiteiten wordt onder andere volgende bekostigd : kosten voor overschrijvingen (WU, bank), beheerskosten website, extra bagagezakken, etc...​​

Vluchten en verblijf worden niet in rekening gebracht van A4S, maar privé betaald !

Malaria​

De naam 'mala aria' (Latijn) betekent 'slechte lucht', vroeger ook wel moeraskoorts genoemd.

Malaria is een besmettelijke tropische ziekte (parasieten) die wordt overgedragen door voornamelijk vrouwelijke muggen. Eén enkele beet kan voldoende zijn om de besmetting te veroorzaken.

Malaria is gevaarlijk, vooral voor jonge kinderen en zwangere vrouwen.

Symptomen zijn koorts, pijnen, duizeligheid, ...

Er bestaat nog geen vaccin op de markt.

De kindersterfte in Kameroen is gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden, maar nog steeds hoog. De U5MR is er 1/11 (cijfers Unicef).

Giften 

 

Project rekening BNPPF : BE49 0018 9060 5071 (Mets Belinda)

 

Indien fiscaal attest gewenst (vanaf 40€), gelieve te storten op BE69 7360 4184 7278 KREDBEBB op naam van OSJ Steunfonds met vermelding "Vrienden van Afrika, Soumou".

Contact

Email *

Name *

Subject

Message

Bedankt! Bericht verzonden.

bottom of page